KAS ÇEŞİTLERİ (4)

KAS ÇEŞİTLERİ (4)

Serbest stil yüzme sırasında kol kulaçları

İzometrik ve izotonik kasılmaların beraberce olması, yani kasılma sırasında kasın hem uzunluğunun hem de tonusunun değişmesi oksotonik bir kasılma şeklidir.

Kasların isotonik olarak kasılmalarında boyları kısalacağından bir hareket meydana gelir. Örneğin üst kolda bicepsin kasılmasında dirsek kıvrımı bükülür ve ön kol  üst kola doğru çekilir.

Buna karşı isometrik kasılmada gerim artacağından, bir uzvun belirli bir durumda tutulması mümkün olur. Örneğin ayakta durmada gerim ve diz eklemi gergin bir durumda tutulur. Bir ağırlığın kaldırılmasında kaslar isotonik olarak kasılır, buna karşı ağırlığın belirli bir yükseklikte tutulmasında ise ısometrik kasılma vuku bulur.

Yürüme ve koşma hareketleri de her iki çeşit kasılmanın bmir sonucudur. Öyle ki, ayak ve bacakların hareketi isotonik kasılma ve sağlam ayağın yere değemis ve bacağın dik bir duruma geçmesinde ise isometrik olarak kasılır.

Şu halde; isometrik kasılma sonucunda kasta meydana gelen gerim ve kuvvet, yer çekimi gibi diğer kuvvetlere karşı gelmek için harcanır. Bu çeşit kasılma ile mekandaki durumumuz korunur, ya da dengemiz sağlanır.

Dıştan bir iş yapılmaz ve meydana gelen gerim hareketini önlemek için kullanılır. Eğer kasılan bir kasın gerilimi, karşı gelen kuvvetten daha az ise kasılma sırasında kasg erilir veya boyu uzar.

Örneğin yürüme sırasında kalça ektaustar kaslarının kasılması, bacağnı öne doğru hareket hızını durdurur. Öne doğru hareket bu şekilde önlenildikten sonra, aynı kasların, aynı yönde gerimi meydana getirirken boyları kısalır ve bacağın arkaya doğru kıvrılması hızlanmış olur.

Şu halde, buna da kas kasılırken boyunun hem kısalmasına ve hem de uzamasına bir örnek vermiş oluyoruz ki, böyle bir duruma antagonist çalışan kaslarda rastlanır.

İsometrik bir kasılmada, kas liflerinden başka bunlara seri olarak düzenlenmiş bulunan bağ dokusu ve tendonlardan oluşan elastik komporestler ed rol oynar. Boyunun değişmesi engellendikten sonra kas uyarılarıcak olursa, kas lifleri, yani kontrakdil komponen hafifçe büzülür ve “iç kasılma” denilen bu olayın etkisiyle elastik komple gerilir. Bundan sonradır ki ancak kasın geriminde bir artma meydana gelir.

Tetanik Kasılma; Normal koşullarda, kasların M.S.S.’den motor sinirleri yolu ile bir seir uyaranlar geldiğinden, kas bu uyaran serisine tek bir sarsı ile değil, tetanus dediğimiz devamlı bir kontraksiyonla cevap verir.

Tek kasılmalar ise ani gelip geçen bir kasılma şekli olup organizmada özel reflekslerde ve kalp çalışmasında görülür. Kasa gelen ve tek bir uyarının husule getirdiği kasılma bitmeden arka arkaya sık sık uyarılar verilirse kas gevşemeye vakit bulamaz ve devamlı bir k asılma gösterir.

Kassal aktivitenin derecesi, kasılma gücü, akitf hale geçirilen motor ünite sayısına, kasın inisyal uzantısına daha önceden kenid elastik uzunluğundan daha öteye çekilmiş uzatılmış kas gerilemişse oranla daha kuvvetle cevap verir ve daha iyi bir performans gösterir.

Uzunluiğuna, bireysel sınır liflerindeki deşarj frekansına balğıdır. Motor üniteler asenkronik artar. Bir motor üniteye gelen sinirsel impuls frekansı arttıkça kassal gerilim de motor sinirle ilgili bu iki faktör kas gerimi arttırılmasında koordine bir şekilde çalışırlar.

İşe sokulan motor ünite sayısı atletik antrenmanda çok önemlidir. Örneğin halterde sporcunun efora konsantre olması ile kordikal motor merkezler öyle aktivi edilir ki yalnız işe fazla motor ünite sokulmakla kalmaz aynı zamanda sekron kasılmaları da temin edilmiş ve istenilen zamanda daha yüksek bir gerilim meydana getirilmiş olur. Bununla birlikte bütün motor üniteleri istemli olarak aynı zamanda harekete geçirmek olası değildir. (DEVAMI HAFTAYA)

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Röportaj

    Sağlık

    Spor