26 KASIM 1951-CHP’NİN 9.KURULTAYI

26 KASIM 1951-CHP’NİN 9.KURULTAYI

Bu kurultayda iki kez gençlik ve kadın kollarının kurulması kararlaştırıldı.

Parti tüzüğüne Atatürk, CHP’nin Ebedi Şefidir maddesi eklendi.

-1950’de 62.3 milyon lira olan dış ticaret açığı, 1951’de 276 milyon liraya yükseldi.

-12 Ocak 1952’de ABD yönetimi, Marşhal Planı çerçevesinde Türkiye’ye 58 milyon dolarlık askeri yardım yapılmasını onayladı.

22 HAZİRAN 1953-CHP’NİN 10.KURULTAYI

Bu kurultayda parti programında önemli değişiklikler yapıldı. Programda ilk kez hukuk devleti kavramına yer verildi. İki meclisli bir sisteme geçilmesi önerisi yer aldı.

Anayasa Mahkemesi’nin kurulması, seçim güvenliği, yargıç bağımsızlığı, sendika ve meslek örgütleri kurma özgürülğü, işçilere grev hakık verilmesi gibi görüşler programa girdi.

Böylece ilk kez CHP ekonomik ve sosyal açıdan ciddi bir açılımı gerçekleştirdi.

-9 Eylül 1953’de CHP 30.kuruluş yıldönümünü kutladı. İnönü yaptığı konuşmada mali ve iktisadi alanda bir buhran devri yaşıyoruz dedi.

-14 Aralık 1953’de CHP’nin mallarını hazineye devreden kanun TBMM’de kabul edildi. CHP meclisi terk etti.

-27 Ocak 1954’de 6234 sayılı yasa ile Köy Enstitüleri kapatıldı.

Eskişehir’deki serüven içinde ilginç ilişkiler var. İlginç kişilerde var. Vali Danış Yurdakul, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı, Büyük çiftçi Emin Sazak…

Mülkiyeli Vali Danış Yurdakul, genç ve geleceği olan o dönemin güçlü valilerinden diye tanınıyordu. Bir kez oradaki haraya bir tesisin açılışına beni de davet etti.

Yolda Köy Enstitüleri’nin içinden geçtik, genç çocuklar öbek öbek toplanmış mandolin çalıyordu, şarkı söylüyor, voleybol oynuyorlardı. Vali Yurdakul, “Bunların hepsi komünist” dedi.

İl Başkanı Sazak, “Bakanlığa yazalım, kapattıralım” diye kışkırttı.

Vali bu kuruluşlardan kendisinden özerk, pari iil başkanı ise köylünün gözünün açılmasında yardımcı oldukları için tedirgindi. Ben ise içgüdülerimden gelen bir dünya görüşü genç insanın iyimserliği ve sevecenliği ile bu çocuklara ve yaşam biçimlerine sıcak bir yakınlık duydum.

-Bu olayı anlatan rahmetli Cahit Kayra-38 Kuşağı Anıları kitabından alıntı.

25 ŞUBAT 1954-CHP’NİN 3.OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI

Bu kurultayın temel amacı 2 Mayıs 1954’de yapılacak genel seçimlere hazırlık yapmaktı.

-21 Nisan 1954 Adnan Menderes, “Kahraman Karadenizliler buğdayı 30 kuruştan alacağız ve sizlere 20 kuruştan satacağız” dedi.

26 TEMMUZ 1954 CHP’NİN 11.KURULTAYI

Bu kurultayda tüzük komisyonu, genel başkan ve genel sekreter ile 30 kişilik parti meclisinin kurultayca seçilmesini, parti meclisinden seçilecek 5 üye ile genel sekreterin seçeceği 2 genel sekreter yardımcısının merkez yürütme kurulunu oluşturması kararlaştırıldı.

Kurultayda, İsmet İnönü genel başkanlığa, Kasım Gülek de genel sekreterliğe yeniden seçildiler.

-9 Eylül 1954’de Yeni Sabah Gazetesi yazarı Safa Kılıçoğlu 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

-23 Eylül 1954’de Yeni Ulus Gazetesi yazarlarından Hüseyin Cahit Yalçın 26 ay 20 gün, aynı gazeteden Cemal Sağlam 46 ay 20 gün, İbrahim Cüceoğlu 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

-20 Ekim 1954’de Dünya Bankası Genel Sekreteri Türkiye’ye geldi. Genel sekreter, “Türkiye ekonomik geleceği çok parlak bir ülke” dedi.

-17 Kasım 1954’de Milliyet Gazetesi sahibi Fuat Arna, Menderes’e hakaretten 8 ay hapis cezası yedi.

-23 Kasım 1954’de Dünya Gazetesi yazarı Bedi Faik tutuklandı.

-25 Kasım 1954’de gazeteci Nurettin Ardıçoğlu 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

-25 Aralık 1954’de Milliyet Gazetesi yazarı Sadık Aldoğan 10 ay, yazı işleri müdürü Hüsnü Söylemezoğlu 1 yıl 10 gün hapse çarptırıldı.

-20 Şubat 1955’de milletvekillerinin ödenek ve yolluklarının artırılmasını öngören yasa tasarısı TBMM’de kabul edildi. CHP ret oyu kullandı.

-7 Nisan 1955’de Akis yazarı Metin Toker, 9 ay 20 gün hapse mahkum edildi.

-14 Haziran 1955’de çay ve şeker karaborsaya düştü.

-23 Haziran 1955’de Akis Dergisi yazı işleri müdürü Cüneyt Arcayürek 6 ay hapse mahkum edildi.

-12 Ağustos 1955’de Karadeniz gezisine çıkan CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek, Zonguldak’ta polisce gözaltına alındı ve halkla görüştürülmeden zorla vapura bindirildi.

-13 Ağustos 1955’de Kasım Gülek, Sinop’ta tutuklanarak İstanbul’a gönderildi.

-16 Eylül 1955’de İzmir’de yayımlanan Sabah Postası Gazetesi, sıkıyönetim komutanlığınca kapatıldı. Başyazarı Rahmi Gökçe ve yazı işleri müdürü tutuklandı.

-19 Eylül 1955’de Sıkıyönetim, Ulus Gazetesi’ni süresiz, Hergün, Hürriyet ve Milliyet Gazetesi’ni de 15 gün süreyle kapattı.

-27 Ekim 1955’de Zafer Gazetesi kapatıldı.

-7 Kasım 1955’de gazeteci-yazar Nizamettih Nazif Tepedelenlioğlu tutuklandı.

-29 Kasım 1955’de Adnan Menderes DP grubunda yaptığı konuşmasında “Aslanlar gibi insanlarsınız, siz isterseniz hilafeti de getirirsiniz!… Size layık olmaya çalışacağım” diyerek şiddetli alkışlar arasında kürsüden indi.

-7 Aralık 1955’de İstanbul Ekspres Gazetesi kapatıldı.

-8 Şubat 1955’de gazetelerin sayfa sayıları sınırlandırıldı.

-29 Nisan 1956’da Ankara’da gazeteciler Oktay Ekşi, Hikmet Tanılkan, Altan Öymen, Aydın Köker, Seyfettin Turhan götürüldükleir Çankaya Karakolu’nda hakarete uğradılar.

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Röportaj

    Sağlık

    Spor