Aracı: Mülteci sorununun yükü halka yüklendi

ADANA (BÖLGE)-Emek Partisi Adana İl Örgütü, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan İl Başkanı Sevil Aracı, “Mülteci sorununun yükü halak yüklendi. Çözüm için mülteci hakları tanınsın, kardeşlik ortamı sağlansın” dedi.

Emek Partisi Adana İl Başkanı Sevil Aracı, “Küresel zenginliklerin bir avuç tekelin elinde toplandığı ve yoksul ülkeler yağmalandığı dünyada milyonlarca insanın göç etmek zorunda kaldığına dikkat çekti. Ülkemizde hükümetin iktidarı mülteci hakları konusunda sorumluluk almaması sonucu yükün bütün halkın sırtına yıkıldığını dile getiren Aracı, çözümün mülteci haklarının tanınması ve kardeşlik ortamının sağlanması olduğunu belirterek “Mülteci işçiler Türkiye işçi sınıfının kardeşleridir. Hep birlikte yaşanabilir bir dünya için birlikte mücadele edecekler” diye konuştu.

Bugün savaş, kıtlık, hastalık ve yoksulluk yüzünden dünya üzerinde yer değiştirmek zorunda kalan göçmen sayısının 260 milyonu aştığına dikkat çeken Aracı, “Yerinden zorla göç ettirilen mülteci sayısı ise 70 milyona dayandı. Yerküre üzerinde yaşanan göçler nedensiz değildir. Bunun için Suriye, Afganistan, Pakistan, Sudan, Myanmar ve daha pek çok ülkede yaşanan iç savaş ve çatışmalara bakmak yeterlidir. Zira bütün bu çatışmalar emperyalistler ve işbirlikçileri eliyle kışkırtılmaktadır. Yine “küresel zenginlikler” bir avuç tekelin elinde toplandığı ve yoksul ülkeler yağmalandığı için milyonlarca insan göç etmek zorunda kalmaktadır” dedi.

“TÜRKİYE MÜLTECİLER İÇİN AÇIK CEZAEVİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR”

Hükümetin ise Suriye savaşının üzerinden 8 yıl geçtiği halde 4 milyon Suriyeliye hala mülteci statüsü tanımadığını hatırlatan Aracı,  “Türkiye, bir takım çıkar ilişkileri ve AB ile imzalanan anlaşmalar gereği “transit” bir ülke durumundan hızla çıkmış ve “filtre” ülke durumuna gelmiştir. Bu durum mülteciler için “açık cezaevine” sıkışıp kalmak demektir. Çoğunluğu çocuk 1.4 milyon mülteciyle ilgili bir başka acı gerçek de, kayıt dışı ve düşük ücretle çalıştırılmaları, vahşice sömürülmeleri ve iş cinayetlerine kurban gitmeleridir” diye konuştu.

“AKP MÜLTECİ SORUNLARI KONUSUNDA SORUMLULUK ALMAMIŞTIR”

Mültecilerin ucuz iş gücü haline getirilmesi ve ekonomik krizin yarattığı tahribatın; doğrudan patronların ve kapitalist sömürü politikalarının bir sonucu olduğunu dile getiren Aracı, “Böyle olduğu halde işsizliğe, yoksulluğa duyulan tepki bir takım ırkçı kışkırtmalarla mültecilere yönelmektedir. ‘Yardımlar bizim vatandaşa değil, Suriyelilere gidiyor’, ‘Bizim çocuklarımız işsiz gezerken onların çocuklarına üniversite ve iş imkânı sağlanıyor’ gibi propagandalar ırkçılığa göz kırpan partiler ve medya eliyle yapılmaktadır. Geçen 8 yılda AKP iktidarı mülteci hakları konusunda sorumluluk almamış adeta yükü halkın sırtına yıkmıştır” dedi.

“ÇÖZÜM MÜLTECİ STATÜSÜ İLE EŞİT YURTTAŞIK HAKKININ SAĞLANMASIDIR”

Göç ve mülteci sorununun çözümünün halkların barış ve demokrasi içinde bir arada yaşayacağı koşulların oluşturulmasından geçtiğini dile getiren Aracı,  “Bugün için de çözüm emperyalist güçlerin ve onlarla işbirliği içindeki savaş kışkırtıcısı işbirlikçi devletlerin Ortadoğu’dan çekilmesi bölge düzeninin bölge halklarına bırakılmasıdır. Diğer yandan ülkemize sığınmış mültecilerin sorunlarının ve acil taleplerinin karşılanması, uluslararası anlaşmalarda bağıtlanmış hukuki çerçeve içinde statülerinin tanınması ve haklarının gözetilmesi şarttır. Mülteci statüsü ile birlikte eşit yurttaşlık hakkının da sağlanması ve bunun alt yapısının oluşturulması önemlidir” dedi.

“SORUNA HALKLARIN VE EMEKÇİLERİN MÜCADELESİ DUR DİYECEK”

Mülteci işçilerin Türkiye işçi sınıfının kardeşleri olduğunu dile getiren Aracı, “Hep birlikte yaşanabilir bir dünya için birlikte mücadele edecekler, birlikte örgütleneceklerdir. Partimiz de emekçileri birbirine karşı kışkırtarak düşmanlaştıran politikalara karşı mücadele etmekte, işçi sınıfının ortak mücadelesini örgütlemek için çaba harcamaktadır. Barış ve demokrasi olmaksızın mülteci sorununun çözümü söz konusu değildir; dolayısıyla insanları yersiz-yurtsuz hale getiren, aileleri parçalayan göç etkenlerine dur diyecek olan da halkların ve emekçilerin mücadelesidir” dedi.

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Röportaj

    Sağlık

    Spor