ARTAN AKRAN ZORBALIĞINA ÇÖZÜM BULUNMALI

Son yıllarda okullarda en sık karşılaşılan sorunların başında akran zorbalığı gelmektedir. Akran zorbalığı, bir öğrencinin diğer bir öğrenciye kasıtlı olarak zarar vermesi, taciz etmesi ya da hor görmesi gibi davranışları içerir.

Dünya genelinde problem olan Okulda Akran Zorbalığı ülkemizde de son yıllarda üzerinde sıklıkla durulan konuların başında gelmektedir.

Saldırganlığın bir türü olan zorba davranışlar okul çağı çocuk ve gençlerin arasında oldukça yaygın bir biçimde görülmektedir.

Araştırmalar, okullarda öğrencilerin neredeyse yarısının zorba davranışlara maruz kaldığını ve bu zorba davranışların çocuk ve gençlerin ruh sağlığını tehdit ettiğini ortaya koymaktadır.​

Akran Zorbalığını tanımlayacak olursak eğer bir ya da birden fazla çocuğun özellikle kendinden güçsüz çocukları kasten ve sürekli rahatsız etmesi durumudur ve daha çok 7-16 yaş arası çocuklar arasında görülmektedir.

Buradan da anlaşılacağı gibi akran zorbalığını iki yönlü değerlendirmek gerekir. Birincisi zorbalığa maruz kalan çocuk ve onda oluşan psikolojik sıkıntılar, ikincisi ise zorbalığı yapan çocuk ve onun psikolojik nedenleri.

Özellikle sosyal yönden zayıf, kendini koruyabilme becerisi gelişmemiş çocukların zorbalığa uğrama riskleri daha yüksektir.

Zorbalığa uğrayan çocuklar diğerlerine göre kaygılı, korkuları olan, çekingen, mutsuz ve yalnız çocuklardır. Ayrıca bu çocuklarda iyi uyuyamama, alt ıslatma problemleri, mide- baş ağrısı gibi problemler ile depresyon görülmesi olasıdır.

Maalesef, akran zorbalığı sadece fiziksel şiddetten ibaret değildir. Sözlü taciz, psikolojik baskı, diğer öğrencilerin de dahil olduğu grup baskısı gibi şekillerde de tecrübe edilebilir.

Öğrenciler arasında bu tür davranışların ortaya çıkması, öğrencilerin akademik başarılarını etkileyebilir ve aynı zamanda sosyal gelişimlerini de olumsuz yönde etkileyebilir. Zorbalığa maruz kalan öğrenciler, okula gitmekten kaçınabilir, sosyal ortamlarda kendilerine güvenlerini yitirebilir ve hatta depresyona bile girebilir.

Okulların, öğrencilerin bu tür davranışlara maruz kalmalarını önlemek için çalışması gerekmektedir.

Öncelikle, öğrencilerin zorbalık konusunda bilinçlendirilmeleri ve zorbalığın ne olduğunu, zararlarını anlamaları gerekmektedir. Ayrıca, öğretmenlerin ve okul personelinin bu konuda eğitim almaları ve öğrencileri izleyerek, olası zorbalık vakalarını tespit etmeleri önemlidir. Bulunursa, zorbalıkla ilgili vakalara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmelidir ve öğrencilere bu konuda destek sağlanmalıdır.

Sonuç olarak, okullarda akran zorbalığı ile mücadele etmek için çaba göstermek önemlidir. Okulların, öğrencilerin güvenliğini sağlarken, akademik başarılarına da odaklanması gerekmektedir.

Zorbalıkla mücadele için, tüm ilgililerin işbirliği ve ortak bir çaba içinde olması gerektiğini unutmamalıyız.

 

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Röportaj

    Sağlık

    Spor