“BU PAKET EMEKÇİLERE VE YOKSUL HALKA FATURA EDEN BİR SALDIRI PAKETİDİR”

(HABER MERKEZİ)-KESK Adana Şubeler Platformu’nun, İnönü Parkı’nda yaptığı basın açıklamasında konuşan Dönem Sözcüsü Belgin Işık, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamak için seçimlerin geçmesini beklediği sözde ‘kamu tasarrufu ve verimlilik paketi’ ekonomik krizin bedelinin emekçilere ve yoksul halka fatura eden bir saldırı paketidir” dedi.

Belgin Işık, basın açıklamasında daha sonra şunları söyledi;

Sözde kamu tasarruf paketinde;

-İktidarları boyunca bizlerden topladıkları vergileri, kamu işletmelerinin haraç mezat özelleştirilmesinden elde ettikleri gelirleri ve borç olarak aldıkları yabancı kaynakları “yandaşlarına ucuz sermaye” olarak aktaranlar har vurup harman savuranlar mali disiplinden bahsediyor,

-Hasta garantili şehir hastanelerine, geçiş garantili tünel, yol ve köprü ihalelerine kur farkı ödeyenler bugün kamu yatırım harcamalarının durdurulmasından bahsediyor,

-Üretim ekonomisinden uzak; kendine yeterliliği olan bir tarım ekonomisi inşa etmek yerine, saman dahil “yapılan eleştirilere, paramız var ki alıyoruz diyerek” her türlü tarımsal ürünü dışarıdan tedarik edenler, enflasyonu düşürmek için fiyat istikrarından bahsediyorlar.

-İktidarın açıkladığı sözde ekonomik tasarruf paketiyle; bir yandan emekçilerin kazanılmış hakları gasledilmek istenirken öte yandan halkın nitelikli, parasız kamusal hizmet alma hakkının tasfiyesi planlanmaktadır.

-Kamuda tasarrufu verimlilik ile sağlayacağız şiarıyla;

– Uzaktan, esnek çalışma biçimlerini geliştirilerek yol, yemek, personel servisi, izin, fazla mesai ücreti, ikramiye gibi kamu emekçilerinin kazanılmış haklarının tasarruf adı altında gasp edilmesi,

-Kamu emekçileri ücretlerinin performansa göre belirlenerek ücret artışlarının baskılanması, taban maaşın düşük tutulması,

-3 yıl boyunca kamuya personel alımını emekli olanlarla sınırlayarak var olan personelin iş yükünü artırmak, performans, kota, angarya vb. uygulamaları yaygınlaştırma,

-Kamu hizmeti yürütülmesinde zorunlu olan temizlik, bakım vb yardımcı hizmet ve teknik destek personeli istihdamının durdurulması,

-Zaten yetersiz olan kamu yatırımlarını daha da azaltarak, ihtiyaç olan okul, hastane vb. kamu binalarının yapılmasının, mevcut olanlarının iyileştirmesinin durdurulması; var olan kamu sosyal tesisleri ve lojmanların satılması,

-Kamuda güvenceli istihdam yerine güvencesiz istihdamın geliştirilmesi ve kamusal sosyal güvenliğin tasfiyesi amaçlanmaktadır.

Değerli Basın Emekçileri;

Kamunun yarattığı istihdam olanaklarını liyakatten uzak, mülakat adı altında yapılan sınavlarla emek hırsızlığına dönüştürerek yandaşlarına peşkeş çekerek dolduran iktidar, açıkladığı sözde tasarruf programıyla kamu emekçilerinin kazanılmış haklarına göz dikmektedir. Eğer samimi iseniz mülakatı kaldırın liyakati tesis edin, kamu kaynaklarını heba eden kamu yöneticilerinden kurtulun çok daha fazla kamu tasarrufunun sağlandığını göreceksiniz.

İktidarı Uyarıyoruz!

Kamu hizmetinden tasarruf edilmez. Eğitimden, sağlıktan, sosyal güvenlikten tasarruf edilmez. Halkın kamusal hizmet alma hakkı engellenemez. Uyguladığınız ekonomi politikalarıyla kamu özel iş birliği projeleri adı altında yaptırdığınız döviz garantili yol, köprü; hasta garantili hastanene; yolcu garantili hava limanı gibi işler sonucunda zengin ettiklerinizden; kur korumalı mevduat  tasarrufu ile köşeyi dönenlerden  tasarruf yapın, biz emekçilerden, emeklilerden ve yoksul halktan değil.

-Tüm Kamu Emekçilerine ve Emeklilerine çağrımızdır:

-Kazanılmış haklarımızı savunmak, kamunun tasfiyesine dur demek için,

– Esnek kuralsız çalışmaya karşı, iş güvencemize, geleceğimize sahip çıkmak için,

-Krizin bedelini uygulanan ekonomik politikalar sonucunda zengin edilenlerin ödemesi için,

-Aşağıdaki taleplerimizle işyerlerinde ortak mücadeleyi örelim, kazanılmış haklarımızı birlikte savunalım.

-Yoksulluk sınırın üzerinde insan onuruna yaraşacak bir ücret,

-Seyyanen verilen zam dahil bütün ek ödemelerin temel ücrete yansıtılması,

-3600 ek göstergenin bütün emekçilere verilmesi ve adil bir ek gösterge sistemi,

-Yüksek gelir grupları için servet vergisi getirilmesini, yoksulluk sınırındaki ücretlerden alınan gelir vergisi oranının %10’a indirilmesini, hane halkının kullandığı tüketim ve hizmetlerde dolaylı vergilerin sıfıra indirilmesi,

-Mülakatın kaldırılması kamuda liyakatin tesis edilmesi

-Grevli toplu iş sözleşmesini içeren gerçek bir sendika yasası için

 İnsanca bir yaşamı direne direne kazanacağız!

-Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!

 

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Röportaj

    Sağlık

    Spor