El hijyeni hayat kurtarır

ADANA (BÖLGE)-Dünya el hijyeni günü dolayısıyla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından organize edilen etkinlikte hem hastane personeline hem de hasta yakınlarına el hijyeni hakkında bilgi veridi ve yine el hijyeninin yararlarını içeren broşürler dağıtıldı.

 Günümüzde Enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde, hastalıklardan korunmada ve antibiyotiklere direnç gelişmesinin önlenmesinde en önemli basamak “El hijyeni” olarak nitelendiriliyor. Bu amaçla Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mayıs ayı başı “Dünya El Hijyeni Günü” olarak kabul ediliyor. Bu tarihlerde el hijyeninin önemi bir kez daha vurgu yapılıyor ve farkındalık artırılması sağlanıyor.

 Bu çerçevede Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi  Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından hazırlanan “Dünya El Hijyeni Günü” etkinliği yemekhane önünde kurulan stantla gerçekleştirildi. Hastane yönetimi ve çalışanların katıldığı programda el hijyeni sağlama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.  Hasta yakınlarına ise el hijyeni broşürleri dağıtılarak kısa bilgilendirmeler yapıldı.

 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Aslıhan Candevir Ulu, El yıkamanın bilindiği üzere enfeksiyon kontrol önlemlerinin en kolay uygulanabilen ve en etkili yöntemlerinden birisi olduğuna dikkat çekerek, özellikle sağlık çalışanlarının davranış değişikliğinde bulunması, yani el hijyeni uygulanmasını artırması ile sağlık bakım hizmeti veren kuruluşlarda enfeksiyonların yayılımının da bu şekilde engellenebileceğine değindi. Ulu, “Böylelikle milyonlarca kişinin hayatı kurtulacaktır. Davranış değişikliği olmaması durumunda gelişebilecek antimikrobiyal direnç önemli bir tehdittir” açıklamasında bulundu.

 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova ise kirli ve mikroorganizma ile kontamine eller ile hastalar arasında mikroorganizma transferi yapılabildiğinin artık kanıtlanmış bir gerçek olduğuna vurgu yaparak, hastalar arasında nakledilen mikroorganizmalar arasında dirençli mikroorganizmaların da bulunabildiğini, Bu durum da hastalar da ölümcül sonlanabilen sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonların gelişme riskini doğurabildiğinin altını çizdi.

Taşova, Dünya genelinde sağlık çalışanlarının el hijyeni uygulama oranlarının %5 ile %89 arasında, ortalama %38.7 civarında bildirildiğini, Sağlık çalışanlarının uygulamalar sırasında gün boyunca ellerini 5 ile 42 kez yıkadığı gözlemlendiğini, benzer şekilde el temizleme sürelerinin 6.6 ile 30 saniye arasında değiştiğinin görüldüğünü söyledi.

Sağlık hizmetinden yararlanan her 10 hastadan birinde, ameliyat geçiren hastaların ise %32’sinde ameliyat sonrası dönemde hastane enfeksiyonunun gelişebildiğine dikkati çeken Taşova, gelişen hastane enfeksiyonlarının da yaklaşık %51’inde etkenlerin dirençli mikroorganzimalar olduğunu, Bu nedenle; DSÖ ve sağlık otoritelerinin antimikrobiyal direncin yayılımını önlemede enfeksiyon kontrol önlemlerinin geliştirilmesi ve el hijyenine uyumun artırılmasının öncelikli olması gerektiğinin vurgulandığını sözlerine ekledi.

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Röportaj

    Sağlık

    Spor