Emrah Kozay’a borçlanmada tam yetki verildi

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay’ın başkanlığında gerçekleştirilen belediye meclisi toplantısında önemli kararlar alındı. Belediye borçlarının kapanmasına yönelik daha hızlı hareket edilmesi adına, başkan Emrah Kozay’a meclis kararı alınmaksızın borçlanma yetkisi verildi. Kozay, ‘’Belediyemizin aylık 50 milyon lira geliri var ve 1 milyar lira borcu bulunuyor. Dengeyi daha hızlı sağlamak adına bu yetkilendirme olumlu olacaktır’’ dedi.

***

 

HABER: YENER EKİNCİ

Çukurova Belediyesi Meclisinin ‘’Mayıs Ayı Oturumu’’, Emrah Kozay başkanlığında geçen cuma günü gerçekleşti.  11 madde üzerinden ilerleyen toplantıda, belediye borçlarının kapanmasına yönelik daha hızlı hareket edilmesi adına, başkan Emrah Kozay’a meclis kararı alınmaksızın borçlanma yetkisi verildi. Oy çokluğuyla alınan karar sonrası meclis üyelerine teşekkür eden Emrah Kozay, ‘’Belediyemizin aylık 50 milyon lira geliri var ve 1 milyar lira borcu bulunuyor. Dengeyi daha hızlı sağlamak adına bu yetkilendirme olumlu olacaktır’’ dedi.

‘’PSİKOLOJİK DESTEK EŞİT VE ÜCRETSİZ VERİLMELİ’’

Toplantıda, gündem dışı söz alan bazı meclis üyeleri, meslekleriyle alakalı yaşanan sorunlara değinerek, kamuoyuna açıklamalarda bulundu. CHP meclis üyesi, psikolog Derya Genç, ‘’10 Mayıs Psikologlar Günü’’ nedeniylehem psikologların hem de toplumun sorunlarına dikkat çekti. ‘’Geçen 20 yılda ülkede yaşanan ekonomik krizler, işsizlik oranlarının artmasına ve gelir eşitsizliğinin patlamasına neden oldu. Bu durum, insanların yaşam standartlarını düşürürken psikolojik olarak baskı altında hissetmelerine yol açmıştır’’ diyerek sözlerine başlayan Derya Genç, 2018-2021 yılları arasında ekonomik buhran nedeniyle intihar eden kişi sayısının, yüzde 32 artışla 4 bin 179 olarak kayıtlara geçtiğini, kayıt altına alınan her beş intihardan birinin geçim zorluğu sebebiyle gerçekleştiğini söyledi. Derya Genç, şu ifadeleri kullandı; ‘’Temel bir sağlık hakkı olarak psikolojik desteğin eşit ve ücretsiz olarak verilmesi gerekmektedir. Mevcut sağlık sistemi yetersiz kalmaktadır ki gelen yoğun talepler üzerine yerel yönetimler kadın danışma merkezleri, kadın aile hizmetleri gibi birimler açarak halka ücretsiz ve erişilebilir psikolojik destek hizmeti sunmaktadır. Çukurova’da bunun örneğini Atatürk Yaşam Köyünde bulunan Kadın Dayanışma Merkezinde görebiliriz. 3 psikolog ile Çukurova halkına ücretsiz çocuk ve yetişkin terapi hizmeti verilmektedir. Maalesef ki uzmanların da hakkını koruyan bir sistem hala kurulamamıştır. Psikologların hala bir meslek yasası yoktur. Meslek yasası olmadığı için de ruh sağlığı alanı yetkin olmayan kişilerce talan edilmekte, halk terapi eğitimi olmayan kişilerin ellerinde psikolojik olarak zarar görmektedir.’’

‘’ECZACILIK KANUNU YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLMEK ZORUNDADIR’’

‘’14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü’’ nedeniyle kürsüye çıkan CHP meclis üyesi, eczacı Ahmenhan Alpman ise ‘’Biz Eczacılar, Eczacılık mesleğinin sorunlarını halkımızın sorunlarından, yani toplumsal sorunlardan bağımsız olarak düşünemeyiz. Bu doğrultuda; meslekî sorunlarımızı toplumsal koşullardan soyutlayarak, bireysel çabalarla çözümleyemeyeceğimizin de farkındayız’’ dedi. ‘’6197 Sayılı Eczacılık Kanunu yeni ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirilmek zorundadır’’ şeklinde sözlerine devam eden Ahmethan Alpman, şunları kaydetti;  ‘’Yürürlükte olan İlaç Fiyat Kararnamesinden kaynaklı İlaç yokları ve bunun hak sağlığı üzerinde yarattığı olumsuzluklar, hastaların ilaca erişiminde yaşadığı sıkıntılar ve bunların eczanelere yansıması kabul edilemez. Serbest eczacılık hizmet sunan Eczanelerimiz, yine İlaç Fiyat Kararnamesi’nden kaynaklı eczanesinde rafında bedelini ödediği ilaçlarında gerçekleşen fiyat düşüşleri ile kamulaştırma ve kamu kurum iskontolarının neden olduğu zararlar ile karşı karşıyadır. Bu söz konusu müdahaleler eczane ekonomileri üzerinde ciddi bir baskı oluşturmakta, düşük cirolu eczanelerin kapanmasıgündeme gelmekte ve sıcaklığını korumaktadır. İlaç Fiyat Kararnamesi bir an önce günün şartlarına uygun olarak güncellenmelidir. Yeni Eczacılık Fakültesi açılmasının önüne geçilmesi ve var olanların kontenjanlarının azaltılması başta olmak üzere, eczacılık eğitiminin yeniden yapılandırılması ve mezunlara serbest eczacılık dışında yeni istihdam alanları yaratılması hayati öneme haizdir(2023 yılında eczacılık fakültesine giren öğrenci sayısı 4353, fakülte sayısı 62), Hastanede, kamuda, ilaç dağıtım kanallarında ve ilaç sanayinde çalışan eczacıların çalışma koşulları ve yaşam standartlarının yeniden düzenlenmesi ve bu sektörlerde istihdam edilecek eczacı sayısının azami standartlara bağlı olacak şekilde arttırılması gerekmektedir.  2024 yılına geldiğimizde; Kamu kaynaklarının korunmasında, Halk Sağlığında ve Sağlık Sisteminin sürdürülebilirliğinde önemli roller üstlenen Eczacılık Mesleğinin yukarıdaki sorunlar ve benzeri sorunlarla uğraştırılmasını hayatın doğal akışına aykırı buluyorum.’’

‘’İÇMİMARLAR, ÜLKEMİZDE HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMELİDİR’’

Mecliste söz alan CHP meclis üyesi, içmimar Çağkan İnan ise jeoloji, jeofizik, inşaat, mimarlık gibi meslek dallarının sağlıklı yapıların oluşması için büyük önem taşıdığını; ancak içmimarlık disiplininin de son derece önem taşıyan bir meslek grubu haline geldiğini vurguladı. Dünya İçmimarlık Haftası nedeniyle konuşma yapan İnan, başta deprem olmak üzere doğal afetlerde, heyelan ve çığ düşmelerinde binlerce insanın kaybedildiği bir coğrafyada yaşamanın zorluğuna işaret etti.
İç mimarinin artık daha yaşanabilir ve estetik yapıların anahtarı konumuna geldiğine dikkat çeken Çağkan İnan, “Ülkemizdeki içmimarlık bilincinin gelişmesi kentlerin birer kimlik kazanması açısından bakıldığında büyük önem taşımaktadır. Meslek haklarımızın kazanılmasıyla birlikte insanlarımızın içmimarlığın lüks değil bir yaşam biçimi, bir ihtiyaç olduğunun bilinciyle hareket etmesi gerekiyor” diye konuştu. İçmimarlar Odası Adana Şube Başkanlığı’nı 2 dönem başarıyla yürüten Çağkan İnan, şunları söyledi: “İlgili yasalar bu anlamı ile meslek mensuplarının denetim görevini odalara vermiştir ve odalar tarafından gerekli denetimin yapılabilmesi için de üyelik zorunlu kılınmıştır. İçmimarlar Odamıza da sahip çıkıyoruz ve içmimari tasarımlarının Çukurova’da ve Adana’da da hak ettiği değeri görmesi, gelişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü; içmimarlık mesleği mühendislik disiplinleri arasında ana damardır. Gerek yapı güvenliğinde ve yaşam alanlarında gerekse mekanların rahat ve daha yaşanabilir kılınabilmesi adına içmimarlar vazgeçilmez unsurlara sahiptir. Yerel yönetimlerle birlikte merkezi yönetimlerin karar alma süreçlerinde İçmimarlar Odası ile gireceği diyaloğun doğru kentsel ve bölgesel planlama ile birlikte ülke genelinde çağdaş bir boyutun habercisi olacağını belirtmek istiyorum. İçmimarlar; yapının iç mekanları başta olmak üzere sokak iyileştirmeleri, dış cephe görselleri, kent estetiği ile ilgili dünya çapında çalışmalara imza atmıştır.”

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Röportaj

    Sağlık

    Spor