Eski Türklerde kadın erkeğe daima denkti

Ali AKILLI

Eski Türk toplumlarında kadının yeri çok yüksekti.

Kadının insan topluluğunun yarısını oluşturduğunu pek iyi bilen atalarımız kadınla erkek arasındaki bazı başka milletlerde mevcut eşitsizliği neredeyse tanımıyorlardı.

Dinamik Türk toplumunda kadının da hareketli olmak zorunda olması hem aile hem de aile dışı hayatta ona üstün bir yer sağlamıştı.

Eski Türklerde kaç göç yoktu.

Kadın erkeğe daima denk olmuştu.

Atatürk bu gerçeği şu biçimde ifade ediyor: “Kadınlarımızın.. milletimiz için de ne kadar yüksek önemi olduğunu söylemek gereksizdir.

Bizim milletimizde kadın eskiden bu önemi gerçekten en yüksek derecede kazanmıştır.”

Evet eski Türkler’de kadın aile içinde en üstün yere sahip bulunduğu gibi siyasal hayatta da rol oynardı.

Kağan seçimi ve başka önemli devlet işleri için toplanan kurultaylara kadınlar da katılırdı.

Boy şeflerinin eşleri onların vekili sayılır, kağanın eşi olan hatun ise hükümdarla birlikte bütün önemli işlerde ve yerlerde çalışırdı.

Ama bir süre sonra dinsel hukukun yanlış yorumu nedeniyle kadınların pek çok hakkı kayboldu.

Toplumun yarısını oluşturan kadınlarımızın önemli haklara sahip olması, o toplumun çocuklarının ilk önce aldığı aile eğitiminin eksik olmasına yol açar.

Bu da bir milletin geleceği için çok sakıncalıdır.

Atatürk, bu konularda şöyle söylemiştir.

Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan oluşur.

Mümkün ki, bir kitlenin bir parçasını ilerletelim, diğerini görmemezlikten gelelim de kitlenin bütününü ilerlemeye imkan bulabilsin.

Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirle bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin ?

Şüphe yok, ilerleme adımları…

iki cins tarafından beraber, arkadaşça atılmak ve ilerleme ve yenileşme alanına birlikte kesin aşamalar yaptırmak gerekir.

İşte Türk kadını bu görüşlere uygun olarak eski yüce yerine çıkarmak cumhuriyet rejimi ile gerçekleştirmiştir., 
Türk Medeni Kanunu ile bu konuda büyük adım atılmış, kadın gerek aile içinde gerek toplumsal, kültürel ve ekonomik hayatta erkekle eşit düzeye gelmiştir.

Ve Kurtuluş Savaşı’nda Türk kadını, millet bütünlüğü içinde kendisine düşen görevi yapmıştır.

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Röportaj

    Sağlık

    Spor