Esnafa, yangın güvenlik raporu uyarısı

ADANA (BÖLGE)- Adana ESOB Başkanı Nihat Sözütek, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi’nce işyerlerinde yapılacak denetleme ve kontrollerine karşı, esnaf ve sanatkarların da yangın güvenlik tedbirlerini yerine getirmelerini istedi.

Birlik Başkanı Nihat Sözütek, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Şaban Acar imzasıyla,  şehirdeki kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve müdürlüklere gönderilen yazıda, yetkili birimlerce yapılacak rutin ve genel denetlemeler ile ruhsat başvurusu yapılan yerlerde, ilgili müracaatlar gereği , denetlenmesi, ruhsat yenilenmesi, ya da yeni ruhsat başvurusunda bulunan yerlerin ruhsatlandırma ve açılış izin belgelerinin verilme şartlarını içeren bilgilendirme raporunun verilmesi için müracaat halinde, İtfaiye Daire Başkanlığı Ruhsat ve Önleme Şube Müdürlüğü’nce,denetleme ve kontroller yapılarak, uygun olması halinde “İşyerlerine Ait Yangın Güvenlik Raporu” verildiğini belirtti.

Sözütek, ilgili yazıda umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği,satıldığı ve depolandığı işyerleri; 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu  her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu işhanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren  itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması gerektiğine dikkat çekildiğine da işaret ederek şöyle dedi:

“Bu yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina,tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere,yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir. Bu hükme istinaden de, müracaatlar ve talepler neticesinde, Yangın Bakımından İncelenen İşyerlerine Ait Rapor tanzim edilir. Esnaf ve sanatkarlarımızın da işyerlerinde yapılacak denetleme ve kontrollerde herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için yangın güvenliği için gereken tedbirleri vaktinde almaları menfaatlerine olacaktır”

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Röportaj

    Sağlık

    Spor