Sürgün edilen TCDD çalışanları Meclis gündeminde

Sürgün edilen TCDD çalışanları Meclis gündeminde

(HABER MERKEZİ)-HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, sürgün edilen TCDD çalışanlarını Meclis gündemine taşıdı.

Hatimoğulları, “13 BTS (Birleşik Taşımacılık Sendikası) üyesinin içinde olduğu 29 demiryolu emekçisi, hiçbir gerekçe gösterilmeden sürgün edilmiştir. 4 Aralık 2020’de İstanbul Kazlıçeşme İstasyonundan, ”Çin’e ilk ihracat trenimiz yola çıkıyor” sloganıyla ve törenlerle yük treninin uğurlanması  üzerine BTS tarafından yapılan basın açıklamasında konu basın ve sosyal medyaya yansımış ardından BTS üyelerine yeni sürgün ve ceza dalgası gelmiştir” dedi.

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, konuyu Meclis gündemine taşıyarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaoğlu’nun yanıtlaması için soru önergesi verdi. Verilen soru önergesinde şunlara değinildi:

“TCDD yönetimi tarafından 11 Mayıs 2020 tarihinde 89 demiryolu çalışanı çeşitli illerdeki işyerlerine görevlendirilmiştir. 89 demiryolu çalışanı içerisinde olan Ulaştırma Memur Sen (UÇMS) üyesi kişiler istedikleri yerlere gönderilirken, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) İzmir Şube Başkanı da dahil olmak üzere 13 BTS üyesinin içerisinde olduğu 29 demiryolu emekçisi, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin sürgün edilmiştir. Bu sürgünlerle eş zamanlı olarak UÇMS üyesi 53 çalışan ise yönetmelik dışı bir şekilde bir üst göreve atanmışlardır.

BTS’nin TCDD yönetimi ile görüşme talepleri reddedilmiş, bunun üzerine sendika sosyal medya kampanyası, basın açıklamaları ve oturma eylemleri organize etmiştir. Ardından ise 27 Mayıs 2020 tarihinde TCDD Genel Müdürlüğünün aldığı yeni bir kararla BTS Merkez Yürütme Kurulu üyesi Rıza Ercivan ile BTS eski Genel Başkanı Yavuz Demirkol sürgün edilmiştir. Görüşme talebi TCDD yönetimi tarafından yine reddedilen BTS, aldıkları karar gereğince şubelerinde basın açıklamaları yapmaya devam etmiştir. 2 Haziran 2020’de “Sürgünler geri alınsın” talebi altında Ankara’ya yürüyüş düzenlemiştir. Bütün bu süreç boyunca BTS tarafından 13 Mayıs, 21 Mayıs, 2 Haziran, 5 Haziran ve 8 Haziran 2020 tarihlerinde TCDD Genel Müdüründen randevu talebinde bulunulmuş, bu taleplerinin hiçbiri kabul edilmemiştir.

BTS’nin, bu hukuksuz sürgün kararlarının iptali için İdare Mahkemelerine açtığı davalar sonucunda sürgün edilmiş olan 13 üye, hakkında verilen kurum kararları iptal edilerek eski görev yerlerine dönmüşlerdir. Ancak 04 Aralık 2020’de İstanbul Kazlıçeşme İstasyonu’ndan, “Çin’e ilk ihracat trenimiz yola çıkıyor” sloganıyla ve törenlerle yük treni uğurlanmıştır. Bu konu üzerine BTS tarafından yapılan basın açıklamasının ardından konu basın ve sosyal medyaya yansımıştır. Bunun ardından ise yeni sürgünler ve cezalar dalgası gelmiştir. BTS Genel Sekreteri İsmail Özdemir’in Ankara’dan Sivas’a geçici görev adı altında sürgünü devam etmekte, İzmir Şube Yöneticileri Nurhan Karadağ ve Muhdi Seyhan ile İzmir işyeri temsilcisi Ünal Karadağ ve Bülent Çuhadar tekrar sürgün edilmiş, makinist olarak görev yapan BTS Genel Hukuk TİS ve İnsan Hakları Sekreteri Aziz Mustafa Şimşek pasifize edilerek depo görevine indirilmiş, makinist olarak görev yapan İstanbul Şube Başkanı Vedat Akbayer pasifize edilerek depo görevine indirilmiştir. Bu süreçte sendika tarafından yapılan basın açıklamaları ve sosyal medya eylemleri gerekçe edilerek; BTS Genel Merkez Kadın Sekreteri Begüm Özyönüm başta olmak üzere birçok yönetici ve üyeye yönelik soruşturma başlatılmış ve kademe ilerlemesinin durdurulması gibi çeşitli cezalar verilmiştir.

Tüm bu süreç boyunca BTS yöneticileri ve üyelerine, TCDD yönetimi tarafından sergilenen bu tarafgir ve siyasi tutuma son verilmelidir.   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunundaki memurun ve sendika yöneticilerinin güvencesi hakkındaki maddeler gereğince, TCDD’nin bu sürgün kararları ve cezaları iptal etmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda;

1. Demiryolu emekçileri hangi gerekçe ile hiç olmayan bir uygulamayla rotasyon adı altında sürgün edilmiştir?

2. Sürgün kararları İdare Mahkemelerince iptal edilen demiryolu emekçileri neden tekrar sürgün edilmişlerdir?

3. İktidar yanlısı sendika üyesi olan demiryolu çalışanlarının tayin/terfi istekleri karşılanırken; bir yandan muhalif olduğu bilinen ya da muhalif sendika üyesi olan demiryolu emekçileri sürgün edilerek kadrolaşmak mı istenmiştir? Bu iddia tarafınızca araştırılacak mıdır?

4. Kuruma yapılan atamalarla birlikte, TCDD Trafik ve İstasyonları Daire Başkanı Abdullah Özcanlı’nın kendisi ile yapılan bir görüşmede, “Siz belediyede olsaydınız ben sizi atardım” şeklinde açıkça ifade ettiği gibi iktidara muhalif olan emekçiler devlet memuru olduğu için atılamadıklarından mı sürgün edilmektedirler?

5. Görev iadelerinin ardından tekrar yapılan sürgünlerde BTS Yöneticileri ve temsilcileri cezalandırılmak mı istenmiştir?

6. Çin’e gönderilen ihracat treni hakkında kamuoyuna bilgi verme sorumluluğu gereği BTS’nin basın açıklaması yayınlamasının ardından gelen sürgünler ve cezalar tesadüf müdür?  

7. 4688 sayılı Kanunda açıkça belirtilmeksizin sendika yöneticilerinin işyerlerinin değiştirilemeyeceği açıkça belirtilmesine rağmen, neden BTS yönetici ve temsilcileri sürgün edilerek hukuksuz işlem yapılmaktadır?

8. 4688 Sayılı Kanun 18. Maddesi gereği; “Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tâbi tutulamaz ve görevlerine son verilemez.” hükmüne rağmen Sendika kararları gereği kampanya çalışmalarına katılan BTS üye ve yöneticilerine nasıl/hangi gerekçe ile cezalar verilebilir?

9. BTS üyelerinin sürgün edilmesi ve verilen cezalar Türkiye’nin imzaladığı uluslararası yasalara aykırılık teşkil etmekte ve bu durum örgütlenme özgürlüğünü ihlal etmektedir. Bu hukuksuz uygulamanın durdurulması için bir çalışma başlatılmış mıdır?

10. Bakanlığınız tarafından neden bugüne kadar, yaklaşık bir yıldır, konu ile ilgili hiçbir adım atılmamıştır? Açıkça yaşanan sürgünler ve cezalar haksızlığına karşın tarafınızca bir işlem başlatılacak mıdır?

11. Konu ile ilgili TCDD Genel Müdürü, BTS ve sürgün edilen emekçilerle neden görüşme yapmayı reddetmiştir? Görüşme yapılması için Bakanlığınızca bir adım atılacak mıdır?

12. BTS’nin yapacağı basın açıklamasının TCDD Genel Müdürlüğü tarafından 1 Haziran 2020 tarihli kurum içi yayınlanan yazısı ile Türk Ceza Kanunu’na aykırı olduğu ifade edilmiştir. Sendikal faaliyet gereği yapılacak olan basın açıklamasının TCK’ya aykırı olduğu hükmü ve adli/disiplin işlemleri yapılacağı ifade edilebilir? Bu hukuk dışı uygulama hakkında Bakanlığınızca yasal işlem başlatılacak mıdır? “

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Röportaj

    Sağlık

    Spor