TEMEL SORUNLARI GÖLGELEME ÇABASI

Ülkenin önemli sorunlarının siyaset arenasında tartışılması, konuşulması, çözüm aranması gerekir iken; yapay gündemler oluşturularak bu sorunlar gölgelenmektedir.

Ülkenin ulusal çıkarları ve ulusal bütünlüğün korunması gerekir iken; ÖTEKİLEŞTİRİCİ, KAVGACI siyaset üslubu kullanılarak tahrip edilmektedir.

Uluslararası ilişkilerde dik duruş ulusal bütünlükle ve ulusal barışla mümkündür.

Globalleşen dünyada çağdaş dünya ile entegrasyon kaçınılmazdır. Ancak; emperyalist emelleri ön planda olan güçlü devletler ile ilişkilerde hassasiyet ön planda tutulmalı, bu da eşitlik temelinde sağlanabilir.

Emperyalizm; dik duran ve EŞİT ŞARTLARDA kendisi ile ilişki kurmak isteyen devletleri pek sevmez ve istemez. Bu nedenler ile de yeni gelişmekte olan ülkelerin kendi iç sorunları ile uğraşmasını öngörür.

Bu ön görüden hareket ile ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin iç sorunlarını sürekli kaşır. Gelişmekte olan ülkelerde her gün yapay oluşturulan iç sorunlar ile uğraştırılır.

Siyasi partilerin ve de siyasi parti yöneticilerinin çözüm önermesi ve bulması gereken sorunları konuşmaz ve tartışma zemini bulamazlar.

Emperyalistlerin çıkarları ülkemizin kendi içinde kavgalı bir zeminde yaşamasını gerektirir.

Barış dili, sevgi dili ve bütünleştirici dil kullanıldığı takdirde iç barış sağlanabilir.

Son günlerde alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği yolundaki haberlerde iç barışı sarsmaya yönelik eylemlerden ibarettir. Bu da emperyalist emellerin bir oyunu olarak değerlendirilmelidir.

Ancak; toplumumuz bu oyuna gelmeyecek erginliğe ve bilince ulaşmıştır.

Bu oyundan çıkar bekleyenler başka kapıya…

(DEVAM EDECEK)

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Röportaj

    Sağlık

    Spor