Tıbbi Tedarik Kongresinde Üniversite Hastaneleri Anlatıldı

ADANA (BÖLGE)-Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, özel sağlık kuruluşları ve tıbbi tedarik sektörünün önemli sivil toplum kuruluşlarının destek ve katılımlarıyla Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi, bu yıl “Tıbbi Tedarik Kongresi” adıyla Sağlık Endüstrileri Platformu ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Abdulvahit Sözüer’in moderatörlüğünde gerçekleşen Tedarik Zinciri Yönetiminde Halkaların Güçlendirilmesi oturumunda Çukurova Üniversitesi Rektörü ve Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kibar sunum yaptı.

Tıbbi tedarik yönetimiyle ilgili tüm tarafları bir araya getirerek Türkiye’nin en büyük medikal etkinliğine dönüşen Tıbbi Tedarik Kongresi, tıbbi tedarik yönetimiyle ilgili sorunları tartışarak yeni teknolojileri takip etmek ve başarılı uygulamaları paylaşmak amacıyla dördüncü kez düzenlendi.

Tedarik Zinciri Yönetiminde Halkaların Güçlendirilmesi

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Abdulvahit Sözüer’in moderatörlüğünde gerçekleşen Tedarik Zinciri Yönetiminde Halkaların Güçlendirilmesi oturumunda Recep Uslu, (TİTCK Başkan Yardımcısı), Prof. Dr. Mustafa Kibar (Çukurova Üniversitesi Rektörü, Üniversite Hastaneleri Birliği Yön. Kur. Üyesi),  Mehmet Akif Ardem, (SGK-GSS Tıbbi Cihaz Daire Başkanı), Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, (LODER Başkanı), Hüseyin Çelik (OHSAD Danışmanı, Emekli Müsteşar Yardımcısı), Metin Demir (SEİS Başkanı) sunumlarını gerçekleştirdi.

Oturumda tedarik zinciri yönetiminde bakanlık, üniversiteler, SGK, dernekler gibi tedarik zincirinde yer alan tüm halkaların güçlendirilmesine yönelik yapılan ve yapılması gerekenler konular konuşuldu.

Tüm Taraflar Aynı Masada Buluştu.

Sağlık Endüstrisi Platformundan Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekler Federasyonu (TÜMDEF), Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS), Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED), Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği (SADER) ile Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (MASSİAD), Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tıbbi Malzeme İmalatçıları, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (ORDER) ve Medikal Kümelenmeler Platformu işbirliğiyle Ekspoturk tarafından organize edilen kongrenin içeriğinde Tedarik Zinciri Yönetiminde Halkaların Güçlendirilmesi, Tedarik Zinciri Yönetiminde İşbirliği ve Sağlık Hizmetlerinde Birlikte Kullanım (Afiliasyon) Kültürü, Sağlık Hizmetlerinde Etkin Varlık Yönetimi (Finans ve Mali konular),  Tedarik Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri (Konuları Sektör Gözüyle Değerlendirmek), Sağlık Market (Uygulamanın sağlayacağı avantajlar, yenilikler, uyum ve uygulama sürecinin geliştirilmesi), Tıbbi Tedarik Yönetiminde Lojistik İşbirlikleri, Şehir Hastanelerinde Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi,  Geri Ödeme Yöntemleri ve Fiyatlandırma Politikaları, Tıbbi Tedarikte Yerli ve Milli Üretimin Geliştirilmesi (Teşvikler, Sanayi İşbirliği, Ar-Ge ve Girişim Ekositemi),  Tıbbi Cihazların İzlenebilirliği ve Politika Belirleme konuları tartışıldı.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar Üniversite Hastanelerini Anlattı.

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetimi adına sunum yapan Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, ‘Tedarik Zinciri Yönetiminde Halkaların Güçlendirilmesi Üniversite Hastaneleri’ başlıklı sunumunda Üniversite Hastaneleri, Tedarik Zinciri Yönetimi, Mevcut Durum ve Tedarik Zinciri Sorunları, İşletme Maliyetleri/ Zorunlu Giderler / Denge Tazminatı,  Gerçekçi Maliyetlerle Güncellenmeyen SUT, Tıbbi Malzemelerde KDV Yükünün Döner Sermayelere Bırakılması, Kur Farkının / İstikrarsızlığının Oluşturduğu Maliyet, Nisan 2018 Ayındaki Finansal Yapılandırma (Borç Yapılandırması) Tıbbi Malzeme ve Cihazın Toplam Gider İçindeki Payı (%) Çözüm Önerileri, EKK Kararlarının Uygulanması, Yasal Değişiklikler/ İhale Mevzuatı Mal ve Hizmet Alımı/ Sağlık Bakanlığından Temin, Nitelikli Teknik Şartnameler,  Etkin Stok Yönetimi konularına değindi.

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Röportaj

    Sağlık

    Spor