TMMOB 8. Adana Yerel Kadın Kurultayı gerçekleştirildi

(HABER MERKEZİ)-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Adana İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu, TMMOB 8. Adana Yerel Kadın Kurultayı, 04 Kasım 2023 tarihinde Yeşilyurt Spor Toplantı Salonunda, ‘’Cumhuriyetin 100. Yılında Kadınların Emek ve Özgürlük Mücadelesi’’ ana temasıyla gerçekleştirildi.

Kurultayın açılış konuşması Makine Mühendisi Hazel Erkul tarafından gerçekleştirildi.  Hazel Erkul’un ardından konuşan TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Ahmet Uncu, Kadın Çalışma Grubunu emeklerinden dolayı tebrik ederek, kurultaya başarılar diledi.

Kurultayda; “TMMOB’li Kadınların Laiklik, Eğitim, Özgürlük ve Eşitlik Mücadelesi” Öğr. Gör. Andaç Çuhadar’ın, ‘’Afette Toplumsal Normalar ve Depremde Kadın Olmak’’ İnşaat Mühendisi Gizem Cansu Şahin,  ‘’Kadın Çalışmalarının Yereldeki Yansımaları, Meslek Odalarındaki Kazanımlar, İlham Veren Örnek Çalışmalar’’ Av. Rukiye Cinkılıç, ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığından Sosyolog Nermin Doğramaci ve Ziraat Mühendisi Nuray Sönmezateş’in sunumlarıyla yapıldı.

Kurultayın açılış konuşmasını yapan Erkul; artan kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet, pandemi süreci, İstanbul sözleşmesinden çekilme etkileri kadınların omuzlarında hala ağır bir yükken, 6 Şubat’ta 11 ilimizi etkileyen depremlerle büyük bir felaket yaşandığını ve bu büyük yıkımın yaralarının sarılmasının yıllarca süreceğini belirtti.

Kadını ret ve inkâr eden, kadını eşit ve özgür bir insan olarak görmeyen her türlü ideolojiye karşı olduklarını da ifade eden Erkul; kadın ve erkeğin eşit bir şekilde, yan yana yaşamın her alanını paylaşması ve omuz omuza mücadele etmesi gerektiğini savunduklarını söyledi.

Erkul; TMMOB’li örgütlü kadınları olarak, Cumhuriyetin 100. Yılında hakları ve gelecekleri için mücadeleyi büyüteceklerini vurgulayarak; TMMOB’li kadınların amaç ve hedeflerini söyle sıraladı:

“Amaç ve hedeflerimiz:

 • TMMOB ve bağlı oda, şube yönetim kurulları, genel kurul delegasyonu ve diğer tüm organlarında kadın temsiliyetini artırmak,
 • TMMOB’ un beşte birini oluşturan kadın üyelerin dayanışmasını, örgütlenmesini sağlamak,
 • TMMOB içerisinde kadınların daha aktif rol üstlenmelerini sağlayacak zemini arttırmak,
 • TMMOB ve bağlı odalarında kadın üyelerin çalışmalara nitelik ve nicelik olarak daha etkin katılabilmelerini sağlamak,
 • Mesleki ve sosyal açıdan kendilerini geliştirerek ifade edebilecekleri mekanizmaları yaratabilmek,
 • TMMOB’li kadınlar olarak mesleğimizi icra ederken, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması ve yaşanabilir bir çevre için politikaların üretilmesinde ve yaşama geçirilmesinde aktif çalışmalar yapmak,
 • Üniversitelerin özellikle mühendislik alanında kadın akademisyenlerin sayısını ve mühendislik, mimarlık ve şehircilik alanlarında üst pozisyonlarda görev alan kadınların sayısının arttırılması çalışmalarına katkı sağlamak,
 • Meslek seçiminde belirleyici olan cinsiyetçi işbölümü ve toplumsal kabullerin değişimi için çeşitli kadın örgütleri ile birlikte çalışmalar yapmak,
 • İş alanında kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığı, mobbing, cinsel taciz ve şiddete karşı dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amaçlı etkinlikler düzenlemek,
 • Diğer kadın ve emek örgütleri, üniversiteler ve ayrımcılık karşıtı platformlarla iletişim ve dayanışma içinde olmak için çalışmalar yürütmek
 • Tüm kadın üyelerimizin bu süreçte aktif olarak yer almalarını sağlamak,
 • Yapılan yerel Kurultay sonucunda düzenlenecek olan TMMOB Kadın Kurultayına yoğun bir katılım sağlamak,
 • TMMOB Kadın Kurultayında önemli kararların alınmasının zeminini oluşturmak,
 • Yerel kurultaylar sürecinde, bu amaçlarla kadın üyelerle tanışmayı, dayanışmayı ve TMMOB organları içinde örgütlülüğümüzü güçlendirmek”

Kurultay; TMMOB’de Kadın Örgütlülüğü ve Yaşanan ekonomik darboğazın kadınlar üzerindeki yansımaları üzerine söz alan Mühendis, Mimar ve Şehir plancıları kadınların konuşmasıyla tamamlandı.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Röportaj

  Sağlık

  Spor