ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA KADINA BAKIŞ VE KADIN DÜNYASI -3-

ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA KADINA BAKIŞ VE KADIN DÜNYASI -3-

Anamalcı toplumad kadının kendisi her türlü sömürü ve nesnelleştirme için vardır; ama kadının adı yoktur.

Buna göre adı olmayan kadının kimliği de yoktur, geleceği de…

Gerçek de ise, kadının, kadın olmaktan kaynaklı kimliği d ışında da bir kimliği vardır.

Kadın kimliği bir alt kimliktir ve bi yıllardır verdiği mücadele bu alt kimliğin kabul görmesine dairdi.

Bu konuda kısmen yol aldıysa da kadını asıl özgürleştirecek olan onun üst ve asıl kimliğidir.

Kadının üst kimliği sınıf kimliğidir.

Kadın her iki kimliği üzerinden yürüteceği mücadele onu gerçek kurtuluşa götürecektir.

Bir kez daha vurgulanmalı ki, sorun sadece bir kadın sorunu değil, çözüm de ne yasal iyileştirmelerin yapılacağı reform da ne de sadece bir kültür sorunu.

Ataerkil sistemin yapısal olarak yarattığı sorunlar, kendi kronik sorunlarıdır.

Sistem içinde çözümün bir sınırı vardır.

Ataerkil köklere sahip kapitalist yapı ise eşitsizlik ve çelişkilerden beslenerek varlığını sürdürmektedir.

Kadının, bu yapı karşısında İnsanlaşması İnsanlaşması-eşit-özgür-adil ve her türlü sömürüden arındırılmış yeni bir yapının ortaya konulmasıyla mümkün görünüyor.

Kadının durumu, erkeğin kadına, insanın insana yaptığı zulümdür.

Kadın üzerindeki her türlü baskı kaldırılmalı, Kadın-Ruh-Akıl ve Beden Olarak Özgürleşmesidir.

Kadın aklıyla, tüm yetenekleriyle ve duygularıyla toplumsal yaşamdaki yerini Adil-Eşit ve Özgürce almalıdır.

Bin yıllardır çözülememiş kadın sorunu  İnsanlığımızın Bir Utancıdır.

Bu haliyle insan Evrimini tamamlamamış bir varlıktır.

O zaman şu söylenmelidir; Kadın özgürleşmedikçe, insanlığın gerçek bir uygarlığından söz edemeyiz!..

Yine Nazım Hikmet’in Kadınlarımız Şiirinde dediği gibi Soframızdaki Yeri Öküzümüzden Sonra Gelen bir varlık olarak değerlendirilen kadın, cinsel saldırıya uğrayan kadın.

Şiddete tabi tutularak yıl içinde yüzlerce katliama uğratılan kadın eşit vatandaşlık hakları verilmediği gibi Kadın-Erkek eşitliği gerçekyaşamda sağlanıp-güvence altına alınmadıkça Uygarlaşmadan nasibini alamayan toplumlardan olmaya devam edeceğiz demektir.

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Röportaj

    Sağlık

    Spor