YEREL YÖNETİMLERDE BAŞARIYA GİDEN YOL VE SOL BELEDİYECİLİK (2)

YEREL YÖNETİMLERDE BAŞARIYA GİDEN YOL VE SOL BELEDİYECİLİK (2)

Geriye sosyal projeler kalıyor. Aslında bu döneme uyan projeler tam da bunlardır. CHP’nin ‘Sosyal Belediyecilik’  derde deva ‘Derman Belediyeciliği’ için biçilmiş kaftandır bu tür projeler.

Ancak bu işler maharet ve yaratıcılık ister, yapacağınız projeler adil, yeşil ve yaratıcı olmalıdır. Yine teknoloji çağında, tekno-kültürel belediyecilik için bu zaten gerekli.

Gözden ırak tutulmaması gereken bir diğer husus da; özellikle son yıllarda göç ve kaçla gelenlerin büyük kentlerin varoşlarını doldurduğu bir dönemden geçiyoruz. Öyle ki gelenler köylü olmaktan çıkıyor ama kentli de olamıyorlar,  arada kalıyorlar.

Çünkü ne genel iktidarlar ne de şimdiye kadar belediyeler bu kitlelere gerekli ihtimamı göstermemiştir. Kentleşmeleri için gerekli hizmetler götürülmemiş, gerekli yatırımlar yapılmaış.

Diğer kentliler gibi bunların da kent üzerinde hakları olduğu gibi kente karşı görevleri de var. Ama görevlerini yerine getirmeleri için onların haklarını teslim etmek gerekiyor.

İşte yapılmayan budur.

Maalesef normal kentte yaşayanlardan, onların haklarından mahrumdurlar. O nedenle bir yabancılaşma girdabı ve bir büyük dram ile karşı karşıya bu kitleler.

Bugün büyük kentlerin varoşlarında bu alanda büyük bir trajedi yaşanıyor. Dolayısı ile gelenlerin kentlileşmesi önemli bir konu olarak hala önümüzde büyük bir sorun olarak duruyor.

Bu arada kalma durumu bu insanların kaderleri değil, adil bir kent yaklaşımı ile çözülebilecek bir sorundur. Bu da ancak sosyal, kültürel, sportif projelerle olasıdır.

Öte yandan iyi yönetilememekten dolayı, son yıllarda her kentde aynı ad altında adeta birden fazla kent oluşmuş durumda. Sol bir belediye başkanının en temel görevi bunlar arasındaki sosyo-ekonomik gelişmişlik farklılıklarını gidererek yaşamlarını kolaylaştırmaktır.

Nasıl ki merkezi iktidarda bölgeler arası farklılıkları gidermek istiyorsak, kentleri yönetenlerden de kentin kendi içindeki farklılıkları gidermeyi istemek kenttaşlıların hakları, yönetenlerinde görevleridir.

Özellikle de bir takım kentsel hizmetlerden, sosyal ve kentsel altyapı hizmetlerinden mahrum olanların acil hakkıdır.

Yani sosyal belediyecilik hem belediyelerde başarılı olmanın yoludur hem de sol belediyeciliğin gereğidir.

Belediyelerde başarılı olmanın 7 adımı bahse konu projelerin yanı sıra, anlayış ve yöntem itibari ile genelde yerel yönetimlerde, özelde belediyelerde başarılı olmak için atılması gereken 7 adım vardır.

1-Yaşadığımız kentlerde bir ad altında oluşmuş birbirine benzemeyen üç kenti bir kent haline getirmek hedefi,

2-Varlıklar karşısında yoksulları da korumak, bu minval üzere projeler oluşturup uygulamak. Onlara yaşamı ucuzlatmak gibi,

3-Sadece normal altyapısı olan alanlara değil, olmayan alanlara/varoşlara/yoksul mahallelere daha yoğun hizmet götürmek,

4-Hizmetde kapsayıcı olmak, yanlı, dezavantajlı bütün gruplara (kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere) hizmette öncelik tanımak,

5-Çevreci bir anlayışla doğa ve hayvan dostu bir yaklaşımı hakim kılmak, doğayı ve hayvanları korumak, insan haklarına saygılı, doğa ve hayvan dostu bir kent ve kentli bilinci yaratabilmek,

6-İnsani gelişme endeksi yüksek, hoş görülü, erdemli bir kent yaratmak,

7-Adil, yeşil ve yaratıcı bir kent…

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Röportaj

    Sağlık

    Spor